משוב בזמן אמת מציג את השימוש בחשמל ואת עלותו בשקלים ובאגורות.

בקליק אחד
תראו
כמה
חסכתם!

הכלי הטוב ביותר לניהול אנרגיית הבית, צמצום עלויות ושיפור
הביצועים.

תמחור דינמי
ובזמן אמת,
כולל תעריפי
ביקוש שיא.

מוצרי ניהול אנרגיה לבית,
המסייעים לצרכן
לחסוך אנרגיה
וכסף...
100% דיוק,
כל הזמן.