Ang kasangkapang may pinakamababang singil at may mataas na pagganap sa pamamahala ng
enerhiya sa bahay.


Dynamic at may real
time na presyo,
kasama na ang
halaga pag mataas
ang demand.

Ipinakikita ng real time feedback ang singil sa kuryente sa dolyar at sentimo.

Isang klik lang at
ipakikita na
magkano ang iyong
natitipid!

Nagbibigay sa mga
konsyumer ng mga produktong pamamahala sa enerhiya sa bahay para panatilihin ang enerhiya at makatipid sa pera.
100% maaasahan,
100% bawat oras.